โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมความร่วมมือร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบฆ่าเชื้อห้องตรวจเชื้อ covid-19 รพ.แม่ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมความร่วมมือร่างข้อเสนอโครงการวิจัย ระบบฆ่าเชื้อห้องตรวจเชื้อ covid-19 รพ.แม่ลาว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง และคณะทำงานวิจัย เข้าร่วมประชุมหาความร่วมมือในการทำงานระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงพยาบาลแม่ลาว เพื่อจัดทำระบบฆ่าเชื้อในห้องตรวจทางเดินระบบหายใจ ห้อง ARI โดยปรึกษาแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์ทบหวนการใช้ระบบต่างๆในการฆ่าเชื้อ อาทิ การใช้แอลกอฮอล์ หรือ การใช้แสงUV ในการฆ่าเชื้อ การจัดการพื้นที่ภายในห้องตรวจ ฯลฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา