โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในกิจกรรม รวมพลังให้โลหิต ให้ชีวิต สู่วิกฤต Covid-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในกิจกรรม รวมพลังให้โลหิต ให้ชีวิต สู่วิกฤต Covid-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา