โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย และสวัสดีปีใหม่ 2564 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย และสวัสดีปีใหม่ 2564 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ สงธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมประชุมทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ร่วมกับ ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงราย

            และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ 2564 นายบุญเชิด  ลีลาคุณากร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ในการนี้ด้วย ณ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย 

         ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา