โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมทดสอบบอร์ดเกมส์ ในชื่อว่า Chiang Rai Business Model Board Game | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนเข้าร่วมทดสอบบอร์ดเกมส์ ในชื่อว่า Chiang Rai Business Model Board Game

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 15 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา