โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ฝึกประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์อาสาในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ฝึกประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์อาสาในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 3 มกราคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่31 ธันวาคม 2563และ 3 มกราคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ฝึกประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์อาสาในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 โดยให้บริการคำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางภายในงานและพันธุ์ดอกไม้ต่างๆ พร้อมทั้งช่วยถ่ายภาพให้แก่นักทาองเที่ยว ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ณ สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา