โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะทำงานหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะทำงานหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ดำเนินโครงการทุนวัตกรรมสาอาชีพชั้นสูง เพื่อหนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563  ณ อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา