โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวามคม 2563 ณ สวนไม้งามริมกก จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวามคม 2563 ณ สวนไม้งามริมกก จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานเสวนาสภากาแฟจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวามคม 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ สวนไม้งามริมกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนหารือข้อราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและสื่อมวลชน  โดยมีนาประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิด และสร้างความมั่นใจในการเที่ยวชมงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 โดยได้จัดจุดคัดกรองและจำกัดจำนวนเข้าชมภายใน 3,000 คน และกล่าวให้ความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการของนักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเยี่ยมชมดอกไม้เมืองหนาวได้ ณ สวนไม้งามริมกก 

     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา