โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 จำนวน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลหัวง้ม ตำบลดอยงาม ตำบลสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย และตำบลจอมหมอกแก้ว โดยมีตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกร่วมกับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ผู้สมัครผ่านเว็บไซต์เดินทางมาคัดเลือกเข้าทำงานในโครงการอย่างมาก ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา