โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องในวัน รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของรางวัลเนื่องในวัน รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กำหนดออกร้านการชาดเชียงราย ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)  เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนรวมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามศรัทธา โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ 053-716196 ทุกวัน เวลาราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา