โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการ รักษ์ดิน รักโลก เนื่องในวันดินโลก ณ ไร่กาแฟดอยมะค่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการ รักษ์ดิน รักโลก เนื่องในวันดินโลก ณ ไร่กาแฟดอยมะค่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จัดโครงการ "รักษ์ดิน รักโลก" เนื่องในวันดินโลก ณ ไร่กาแฟดอยมะค่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย(โดยอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎรใหม่ตำบลดงมะดะ) เทศบาลตำบลดงมะดะ เกษตรอำเภอแม่ลาว พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว พัฒนาที่ดินอำเภอแม่ลาว ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว กศน.อำเภอแม่ลาว โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และโรงเรียนผาบ่อง ในงานได้จัดเสวนาเรื่องดิน โดยมีร่วมผู้เสวนาจากพระพุทธบาทดอยอินทรีย์จังหวัดเชียงราย เกษตรอำเภอและประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำเกษตร  นวัตกรรมการเกษตร และโคกหนองนาโมเดล รวมไปจนถึงการจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับดิน การออกร้านของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา