โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่รวมใจภักดิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่รวมใจภักดิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 ธันวาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 5 ธันวาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยนางสาวปิยะดา  ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่รวมใจภักดิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโครงการนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ป่าลดปริมาณฝุ่นควัน(PM2.5) ในอากาศซึ่งเป็นการทำโครงการร่วมกันกับท่าน ว.วชิรเมธี ณ พื้นที่สาธารณะ หมู่บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา