โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับการกีฬาอำเภอพาน จัดการแข่งขันฟุตบอล

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมกับการกีฬาอำเภอพาน จัดการแข่งขันฟุตบอล "ไทคัพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาอำเภอพาน จัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอพานคัพ "ไทคัพ ครั้งที่ 15" ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อคัดเลือเป็นตัวแทนนแข่งขันกีฬา ไทคัพ ของจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนในพื้นที่อำเภอพานได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา