โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และ งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานวิจัย กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และ งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานวิจัย กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 กันยายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 29 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา และ งานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามโครงการงานวิจัย กระบวนการสร้างคุณค่าร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อตลาดร่วมสมัย นำทีมโดย ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พร้อมคณะ  นำเสนอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรนพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาและคณะ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ เจ้าของแบรนด์ “พีคฌาน” บริษัทที่รับออกแบบและผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมสอนปักผ้า โดยอาจารย์ปุ๊ สิริวัฑน์ เธียรปัญญา จากร้านผ้าปักมือกองหลวง จังหวัดเชียงราย ณ หอพลัลพลาเจ้าดารารัศมี อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย
ภาพ:นางจามจุรี ฟ้าคำตัน
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา