โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและนวัตกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง 3D Printing และ Simulation CNC และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับชุดปฏิบัติการสมองกลฝังตัว สำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมสัปดาห์เปิดโลกทัศน์สัมผัสวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนศิริมาตย์เทวี ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา