โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธี ซึ่งในพิธีประธานได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้น เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พานธูปเทียน และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป   ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา