โลโก้เว็บไซต์ คณะวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มทร.ล้านนา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มทร.ล้านนา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   คณะวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

                   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และราษฎรบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 มีนายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ (กบส-ฟ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม มีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายรุ่ง สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 150 คนร่วมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อใช้ประโยชน์จากไม้ใช้สอยต่อไป นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด กบส-ฟ. กล่าวว่า วันนี้มีการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 700 ต้น ประกอบด้วย มะค่า พะยูง มะขาม ไผ่ซางหม่น มะขามป้อม บนพื้นที่ 75 ไร่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และจำนวนอีก 100 ต้นได้ส่งมอบให้กับชุมชนบ้านห้วยต้าเพื่อนำไปปลูกในแต่ละครัวเรือนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา