โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอุปกรณ์ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ สู้ภัยสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องกดเจล แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องกดเจล แบบ sensor จำนวน 7 เครื่อง, ชุดอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องนึ่งลูกประคบ จำนวน 1 ชุด, และฉากกั้น จำนวน 1 ชุด  ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา