โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 931 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องรับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมิณเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังบัญชีรายละเอียด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา