โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วัน อังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 มทร.ล้านนา โดย นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" 

       ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563

      โดยมี นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา