โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 285 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงนาม เข้าร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี และความจงรักภักดี ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าทีี่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทรายขาว ประมงอำเภอพาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลิง บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา