โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนส่งงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่  31 กรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.parliament.go.th/innovation ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร. 0 2244 2515 - 6 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา