โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (29 มิถุนายน 2563)  ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร  และอาจารย์เอกวัฒน์   ญาณะวงษา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหทัยกก (KOK HEART Project) และร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน จำนวนกว่า 350 แห่ง  โดยมีนายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภารัฐและเอกชน มูลนิธิ สถานศึกษา เพื่อช่วยกันบรรเทาปัญหาภัยพิบัติจากน้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง และไฟป่าหมอกควัน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา