โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีคุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รวมทั้งรองคณบดี 3 คณะ กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีหัวหน้างานวิชาการและงานทะเบียน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ข้อมูลการลงทะเบียน การใช้ระบบสารสนเทศที่นักศึกษาควรรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องขณะกำลังศึกษาอยู่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา