โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จากคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบนี้ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ช่วยกันทำเพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา