โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอกิจกรรมปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ

           กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญทุกท่านร่วมแชร์ความสุขกับการประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม "ปันสุข สนุกด้วยนันทนาการ" จากนันทนาการ 3 ประเภท ดังนี้
           1.สนุกกับการร้องเพลงและดนตรี
           2.สนุกกับภาษาและวรรณกรรม
           3.สนุกกับงานอดิเรก
           ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.dpe.go.th/news-preview-421391791806


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา