โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 594 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม ทอดกฐินคนละ "บาตร" ออมเข้าพรรษา ทอดถวายออกพรรษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา