โลโก้เว็บไซต์ RMUTL CARE ร่วมแสดงความยินดี HAPPY BIRTHDAY บุคลากรภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

RMUTL CARE ร่วมแสดงความยินดี HAPPY BIRTHDAY บุคลากรภายใน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการ RMUTL CARE ร่วมแสดงความยินดี HAPPY BIRTHDAY บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นผู้มอบของขวัญ ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา