โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้า่วมประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการของ รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้า่วมประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการของ รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (19 พฤาภาคม 2563) เวลา 9.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และตัวแทนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลแม่ลาวรองรับสถานการณ์ Covid 19 ที่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการระบาดอีกระลอกและเพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลแม่ลาวต่อประชาชนทั่วไป มีความปลอดภัยในการให้และรับบริการ ด้านสาธารณสุข ครอบคลุมอย่างสูงสุดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา