โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ม.ราชภัฏจันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคล ที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา