โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ม.ราชภัฏพิบูลสงครามเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา”ปริญญาโท”และ”ปริญญาเอก” สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา