โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing คือ 1.จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้เข้าสอบและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้าห้องสอบ หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าสอบโดยเด็ดขาด 2.ผู้เข้าร่วมการสอบครั้งนี้จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าสอบเป็นอย่างดี ณ อาคาร สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา