โลโก้เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เนื่องด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   จึงจัดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.thaimediafund.or.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา