โลโก้เว็บไซต์ การเรียนปรับพื้นฐานแบบ STEM ในระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 2559 และการวัดและประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานในระหว่างวันที่ 1 -4 ส.ค. 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การเรียนปรับพื้นฐานแบบ STEM ในระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 2559 และการวัดและประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานในระหว่างวันที่ 1 -4 ส.ค. 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 290 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   
คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดการเรียนปรับพื้นฐานให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาตร์  ในรูปแบบของ  STEM Education หรือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การเรียน และการทำงาน 
    โดยมีกำหนดการจัดการเรียน ในระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 2559  และการวัดและประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานในระหว่างวันที่ 1 -4 ส.ค. 2559

    กำหนดลงทะเบียน วันที่ 26 ก.ค.2559 เวลา 07.00 น. ณอาคารวิทยบริการฯ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง สามารถดูลายละเอียด
กำหนดการและค่าใช้จ่ายตามลิงค์ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามได้ที่


สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723971-76 ต่อ 1303  โทรสาร 053-723971-76 ต่อ 5004


กำหนดการและรายละเอียดโครงการ
>>>กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน
>>>กำหนดการโครงการวัดและประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐาน
>>>รายชื่อนักศึกษาตามกลุ่ม

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมกระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้าง ไว้ใส่สัมภาระ เช่น เอกสาร ปากกา กระเป๋าตัง มือถือ ฯลฯ ในระหว่างเรียน เพราะเราต้องเดินเรียนตามกลุ่มกิจกรรม จะทำให้สะดวกระหว่างเดินทาง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 07.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา