โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ จ้างเหมางานทำความสะอาด  ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ จ้างเหมางานทำความสะอาด  ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง จ้างเหมางานทำความสะอาด  ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมางานทำความสะอาด  ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 866,400.00  บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ จ้างเหมางานทำความสะอาด ประจำเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา