โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภท รับตรง รอบ 3
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงค์ http://cotaregcr.rmutl.ac.th/Qt/code/search.php
สถานที่สอบ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
รายงานตัวสอบ เวลา 09.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา