โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการ Young Entrepreneur to Innovator

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (2 มีนาคม 2563) หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ ''Young Entrepreneur to Innovator" โดยมีคุณชูเกียรติ  เวสารัชชพงศ์ เจ้าของธุรกิจ สวรรค์บนดิน ฟาร์ม แอนด์ โฮมสเตย์ มาบรรยายให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตและเพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะการดำเนินธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์จริง  สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา