โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ เขตอำเภอเวียงป่าเป้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2563) ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าแนะแนวโครงการศึกษาต่อของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ รร.บ้านโป่งนก,  รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม, รร.บ้านโป่งเทวี, รร.ป่างิ้ววิทยา, วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า, รร.เวียงกาหลงวิทยา, รร.บ้านทุ่งม่าน, รร.แม่เจดีย์วิทยาคมและรร.คริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตหใม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณครูและนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนของโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน หรือครอบครัวที่ต้องการศึกษาต่อแต่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://chiangrai.rmutl.ac.th/news/12956ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา