โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับโล่ห์ครูจิตอาสาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รับโล่ห์ครูจิตอาสาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในงานมหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 256) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบโล่ห์ครูจิตอาสาและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 "มหกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่ายแบบองค์รวมตำบลหัวง้ม" ณ วัดศรีเมืองมูล หมู่ 8 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา