โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการป่าไม้ในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการป่าไม้ในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้(19 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์   ทิพย์จร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการป่าไม้ในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลโป่งสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท

ภาพ:นายบุญธรรม  อยู่อินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา