โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ 14 หน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพ: นางสาวสีไร  กันตุ่น

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา