โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ รร.บ้านโป่งแดง และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ รร.บ้านโป่งแดง และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าแนะแนวโครงการศึกษาต่อของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณครูและนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนของโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน หรือทางครอบครัวที่ต้องการศึกษาต่อแต่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://chiangrai.rmutl.ac.th/news/12956


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา