โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด มอบเงินสมทบเข้าโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด มอบเงินสมทบเข้าโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) คุณชำนาญ  ประติมากรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด มอบเงินสมทบเข้าโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคุณรัญยชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบ สำหรับกิจกรรมการโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 นี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  โดยรายได้นำทูลเกล้าถทูลกระหม่อมถวายกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภาพ:นางสาวสีไร  กันตุ๋น

ข่าว: นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา