โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 131 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (17กุมภาพันธ์ 2563) ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายภานุพงษ์  ราชคมน์ และนายวีรวุฒิ  ทุนใจ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลทรายขาวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา