โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานในเรื่องการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจากสำนักงานบัญชีคุณภาพเชียงราย (ฐิติพัฑฒ์การบัญชี) ความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ จากคุณชัยวัฒน์ วงศ์เพชรอติคุณ และการเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงาน และเคล็ด (ไม่) ลับสู่ความสำเร็จ จากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม รวมถึงการฝึกปฏิบัติการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-filing โดยวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา