โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ แผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ภายในงานพบกับกิจกรรมการร่วมร้องเพลง การเต้น cover dance และการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม Valentine’s day นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหารเก่าและอาคารศิลปศาสตร์

เครดิตภาพ : นางสาวสีไร   กันตุ่นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา