โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทึคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย โครงการ “ขับเคลื่อนทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อลมหายใจคนเชียงราย” ณ หอประชุมปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชน จากมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา