โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดร้านนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการการประกวดร้านนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดร้านนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดร้านนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และออกเยี่ยมร้านนิทรรศการ พร้อมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ออกเยี่ยมร้านนิทรรศการส่วนอำเภอจำนวน ๑๘ อำเภอ และครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ออกเยี่ยมร้านนิทรรศการส่วนกระทรวงฯ จำนวน ๑๑ กระทรวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา