โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 2281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2562 บัดนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นของผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดรายชื่อ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. นักศึกษาที่มีรายชื่อให้ดำเนินการติดต่อเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สัสดีประจำอำเภอตามหมายเรียก (สด.35)
  2. นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม (พี่จอม) หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร. 095-6757675

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา