โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (21 มกราคม 2563)เวลา 09.00 น. งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คุณณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและทะเบียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งครั้งนี้มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสนามสอบทั้งหมด 13 สนามสอบ โดยมีการชีแจงรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนการจัดสอบจริง ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา