โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 947 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 17 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 15 โดยเข้าร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวอทยาลัย ณ ลานพ่อปู่ และร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีมอบรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ ซึ่งบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงรายได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทศิษย์เก่า ทั้งหมด 2 ท่าน คือ  คุณสุพัตรา ตาดคำ และคุณจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ ณ ศาลาราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้นะ          

ดูรูปภาพเพิ่มเติมจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา